Elementarz. Po świecie duchów i demonów.

Elementarz po świecie duchów i demonów. Grafika cyfrowa + projekt dziennika

Elementarz jest częścią mojej pracy dyplomowej. Składa się z 25 stron o wymiarach: 20,5 cm x 27,5 cm, wykonanych przy użyciu techniki cyfrowej. Każda strona stanowi osobno zaprojektowaną grafikę wraz z opisem wybranych istot mitycznych.

Cykl jest swego rodzaju przewodnikiem po ścieżce poprzez różne mitologie świata i jej wytwory. Jest on dopełnieniem moje drugiej pracy artystycznej o tytule: „Przewodnik po świecie duchów i demonów.” W całości praca przedstawia przekrój wierzeń religijnych i charakterystykę stworzeń mitologicznych. Pokazują one, że pomimo odległości dzielącej różnorodne kultury, posiadają one elementy wspólne lub do siebie zbliżone, chociaż rozwijały się one niezależnie od siebie. Wiara towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów, a jej sedno pozostaje niezmienne, jest ona oparta na systemie personifikacji, alegorii oraz symboliki, które wyrażają stosunek człowieka do otaczającego go świata. Na podstawie przedstawień stworzeń i bogów wywodzących się z różnych mitologii i wierzeń chcę zwrócić uwagę na relacje człowieka ze światem mitycznym.  Przy użyciu technik cyfrowych pragnę zderzyć tradycyjne wierzenia z współczesnością, aby zwrócić uwagę na wpływ jaki mitologia wywiera na współczesność.