Mitologia świata

Ilustrowana książka Mitologia: grecka, nordycka i japońska

Ilustrowana książka + ręczny opis z dopasowaną typografią do danej kultury.
Wiara towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, sedno ludzkiej wiary pozostaje niezmienne i jest ono niezależne od kultury czy czasów. Wiara jest oparta na systemie personifikacji, alegorii oraz symboliki, które wyrażają stosunek człowieka do otaczającego go świata. Na przykładzie wierzeń opartych na mitologi greckiej, nordyckiej i japońskiej pragnę przedstawić uniwersalne postacie bogów, które odzwierciedlały podobne relacje człowieka ze światem mitycznym, w ujęciu różnych kultur. Zderzając współczesność z antycznymi wierzeniami, za pomocą rysunku cyfrowego, pragnę uświadomić jak mitologia wpływa na naszą współczesną kulturę i religię.