Monitor dla grafika

CRT – pieśń przeszłości

Wielkoformatowe monitory graficzne CRT praktycznie zniknęły z biurek grafików.  Jesteśmy więc skazani na panele LCD, pod wieloma względami ustępujące swym kineskopowym protoplastom.

Monitor stawia warunki…

Monitor służący do prac graficznych musi spełniać kilka warunków – duża powierzchnia robocza, dobre odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia to niezbędne minimum. Mniej istotny jest czas reakcji matrycy i rodzaj podświetlenia. Także proporcje ekranu nie są bez znaczenia – im bliższe klasycznemu formatowi 3:4 tym lepiej. Nowe monitory niepokojąco ewoluują w stronę panoramicznych ekranów kinowych, a to niestety utrudnia pracę w programach z rozbudowanymi paskami narzędziowymi.
Czytaj dalej

CMYK

CMYK

CMYK – zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych.

Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe. CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.

C            cyjan (ang. Cyan)

M           magenta (ang. Magenta)

Y             żółty (ang. Yellow)

K             czarny (ang. Key)

Skrót CMYK powstał jako złożenie pierwszych liter angielskich nazw kolorów. Końcowa litera K może oznaczać albo literę ostatnią słowa black (czarny) (ostatnią, ponieważ litera B jest skrótem jednego z podstawowych kolorów w analogicznym skrócie RGB) bądź skrót key colour (kolor kluczowy).

RGB

RGB

RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

RGB

Z połączenia barw R(ed)G(reen)B(lue) w dowolnych kombinacjach ilościowych można otrzymać szeroki zakres barw pochodnych. Do przestrzeni RGB ma zastosowanie synteza addytywna, w której wartości najniższe oznaczają barwę czarną, najwyższe zaś białą. Model ten jest jednak modelem teoretycznym, a jego odwzorowanie zależy od urządzenia, co oznacza, że w każdym urządzeniu każda ze składowych RGB może posiadać nieco inną charakterystykę widmową, a co za tym idzie, każde z urządzeń może posiadać własny zakres barw możliwych do uzyskania.

 

Zapis koloru jako RGB często stosuje się w informatyce (np. palety barw w plikach graficznych, w plikach html). Najczęściej stosowany jest 24-bitowy zapis kolorów (po 8 bitów na każdą z barw składowych), w którym każda z barw jest zapisana przy pomocy składowych, które przyjmują wartość z zakresu 0-255. W modelu RGB wartość 0 wszystkich składowych daje kolor czarny, natomiast 255 – kolor biały.