RGB

RGB

RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

RGB

Z połączenia barw R(ed)G(reen)B(lue) w dowolnych kombinacjach ilościowych można otrzymać szeroki zakres barw pochodnych. Do przestrzeni RGB ma zastosowanie synteza addytywna, w której wartości najniższe oznaczają barwę czarną, najwyższe zaś białą. Model ten jest jednak modelem teoretycznym, a jego odwzorowanie zależy od urządzenia, co oznacza, że w każdym urządzeniu każda ze składowych RGB może posiadać nieco inną charakterystykę widmową, a co za tym idzie, każde z urządzeń może posiadać własny zakres barw możliwych do uzyskania.

 

Zapis koloru jako RGB często stosuje się w informatyce (np. palety barw w plikach graficznych, w plikach html). Najczęściej stosowany jest 24-bitowy zapis kolorów (po 8 bitów na każdą z barw składowych), w którym każda z barw jest zapisana przy pomocy składowych, które przyjmują wartość z zakresu 0-255. W modelu RGB wartość 0 wszystkich składowych daje kolor czarny, natomiast 255 – kolor biały.

 

 


Kalibracja Monitora

Kalibracja

Powyżej znajduje się szablon, który pozwoli nam poprawnie ustawić regulatory monitora. Kolejność postępowania jest następująca:

Zaczynamy od ustawienia kontrastu w monitorze tak, by białe obszary nie świeciły zbyt jaskrawo. To bardzo częsty błąd użytkowników komputerów – zbyt jasny i kontrastowy obraz niszczy wzrok. Optymalny kontrast zrównuje jasność białych powierzchni ma monitorze z białymi przedmiotami znajdującymi się poza monitorem. Przy oglądaniu zdjęć czy też filmów możemy kontrast nieco zwiększyć.

Następnie powoli regulujemy jasność i obserwujemy powyższy obrazek. Powinniśmy na środkowym pasku zobaczyć zarys cyfr: 4, 5, 6, 7, 8. Cyfra 3 powinna być na skraju widoczności. Cyfr 1 i 2 nie powinno być widać. Może wydawać się dziwne, dlaczego pierwsze dwie cyfry nie powinny być widoczne, proszę jednak uwierzyć, że tak ma być.

Teraz ustawimy prawidłowy odcień bieli. Powyższy obrazek powinien mieć naturalną biało-szaro-czarną barwę bez jakiegokolwiek zabarwienia. Jeśli tak nie jest należy zmienić balans bieli dostępny w menu w monitorze. Zaleca się ustawienie temperatury barwowej na 6500 Kelvinów, ponieważ jest to wartość ustandaryzowana. Niektóre monitory mają predefiniowane ustawienie barw, opisane jako sRGB. Jeśli mamy taką możliwość powinniśmy wybrać to ustawienie.

Poniżej i powyżej paska z cyframi widzimy wstęgi, które powinny gładko przechodzić od czerni do bieli. Niestety właściciele gorszych ekranów wykonanych w technologii LCD mogą mieć z tym problemy. Należy wtedy małymi krokami regulować balans bieli oraz kontrast, by zminimalizować widoczność prążków na wstęgach. Na takich ekranach możemy mieć także problemy z widocznością ostatnich cyfr. Pamiętajmy, że lepiej widzieć wszystkie cyfry na białym polu i żadnej na czarnym, niż odwrotnie.

Na końcu pozostaje nam powtórzyć całą procedurę od początku, ponieważ poszczególne etapy wpływają nieco na siebie. Za trzecim razem powinno być już dobrze.

Źródło

Jakie rozszerzenie?

rozszerzenie

opis

 

BMP

 

Paleta barw 224; bez kompresji.

 

 

GIF

 

256 kolorów; mały rozmiar; domyślna kompresja LZW bezstratna; do zastosowań internetowych.

 

JPG

/

JPEG

 

 

Kompresja stratna; 224 kolorów lub 256 odcieni szarości; można sterować stopniem kompresji: ustalić stosunek jakość-rozmiar pliku.

 

 

PNG

 

Kompresja bezstratna; 232 bity kolorów; stosunek rozmiar-jakość gorsza niż w JPG, można zapisać w CMYK.

 

 

RAW

 

 

Zastosowanie w grafice rastrowej; zapisuje wszystkie informacje z matrycy aparatu.

EPS

 

 

Zastosowanie w poligrafii, grafika wektorowa.

TIFF

/

TIF

 

Do poligrafii, grafika rastrowa; Można  stosować model barw RGB, CMYK  lub LAB; można wybrać sposób kompresji: brak, 4 rodzaje kompresji stratnej i 1 bezstratna.

 

Grafika Rastrowa a Grafika Wektorowa

Grafika rastrowa

Grafika wektorowa

Używamy do tworzenia skomplikowanych obrazów, szablonów stron www, obróbki zdjęć cyfrowych. Stosujemy w wypadku prostych grafik, szyldów czy wykonywania schematów.
W grafice rastrowej obrazy tworzone są z położonych regularnie obok siebie pikseli. Posiadają one różne kolory lub odcienie jasności.Liczba pikseli użytych do odwzorowania obrazu w komputerze zależy od jego rozdzielczości. Pojęcie to określa liczbę pikseli przypadającą na jednostkę powierzchni. Im wyższa jest rozdzielczość obrazka, tym większy jest jego plik. Na objętość zbioru graficznego istotny wpływ ma również ilość możliwych do zapamiętania kolorów. Im więcej kolorów, tym większa objętość. Obrazy i rysunki składają się z szeregu punktów, przez które prowadzi się linie proste i krzywe. Obiekty te definiuje się za pomocą równań algebraicznych (wektorów). Obraz wektorowy najprościej ujmując zapamiętany jest w postaci wzorów. Program, który je wyświetla i pozwala edytować, przelicza wzory. W praktyce kreowanie takiego obrazu polega na utworzeniu niezależnych od siebie obiektów, z których każdy posiada takie właściwości jak kontur, rozmiar, kolor i stanowi odrębną całość. Utworzone obiekty układa się w odpowiednią kompozycję, w wyniku której powstaje obraz. Obrazy i rysunki wektorowe możemy poddawać skalowaniu i modelowaniu bez utraty ich jakości.

Popularne Programy

Photoshop, PhotoPaint, Paint Shop Pro. CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator

Skalowanie

Przykład grafiki