Przegląd Początków Grafiki

Początki Grafiki

Prehistoria –powstają obrazy jako odbicie jakiejś matrycy.

Sztuka Egiptu– druk, odcisk matrycy; bloczek celindrowy przetłaczany przez głowicę.

Grafika była gorsza od malarstwa, architektury i rzeźby.

Malarstwo było najdoskonalszą formą sztuki. Grafika była niezauważona, rozwijała się w cieniu, pełniła funkcję reprodukcyjną.

Grafika zapoczątkowała dopiero w średniowieczu. Nastąpił zwrot technologiczny, zastąpiono pergamin papierem. Był to tani i powszechny sposób rozprzestrzeniania informacji graficznej.

Wynalezienie papieru poł. XII w. ok. 1150r.

Druk wypukły, drzeworyt wzdłużny: naśladowanie malarstwa. Nie był powiązany z artystycznym przekazem, miał za zadanie trafić pod strzechy. Obraz był dostosowywany do niewykształconych odbiorców. Nie dbano o środki, liczyła się czytelność i przekaz. Funkcjonalność i pragmatyzm. Tematyka religijna. Motywy pasyjne, wizualizacje świętych.

Druk książkowy: znaczenie ilustracyjne; najpierw książka blokowa, a potem książka Gutenberga.

Pejzaż miejski: pojawiają się nowe, nie poruszane wcześniej tematy.

Techniki:

  • Ołowioryt- wypukło druk, początek grafik metalowych.
  • Grafika puncowana.
  • Drzeworyt Wzdłużny.
  • Miedzioryt- technika Niello (obraz na blasze, zamiast odbitki).
  • Klasyczny Miedzioryt (sztych).
  • Aquaforta.

Grafika autonomizuje się jako wypowiedź artystyczna w 1497r. – 1498r.

Drzeworyt wzdłużny zostaje z czasem wyparty przez drzeworyt światło-cieniowy.

Miedzioryt dojrzały – XV w.

Najbardziej zaawansowane warsztatowo miedzioryty 1512r. – 1513r. autorstwa Albrechta Dürera. Majestatyczne dzieła autorskie.

Grafika średniowieczna trwała w konwencji; jeżeli coś było dobre, należało to powielać, a nie zmieniać.

Grafika reprodukcyjna, a plagiat. Pierwszy proces o prawa autorskie miał miejsce przed senatem weneckim, Marcantonio Raimondi skopiował cykl grafik Dürera „z życia Marii” wraz z podpisem. Senat stwierdza, że można kopiować (reprodukować) grafiki, jednak nie można kopiować podpisu.

Grafika była traktowana jako sztuka masowa.  Podejmowała tematy zbyt haniebne dla malarstwa.

Grafikę dzielimy:

  • Grafika autorska.
  • Grafika reprodukcyjna.
  • Grafika Drukarska.

Tablica Ogłoszeń

Nowa polityka prywatności, dostęp do tłumaczenia po podaniu hasła. Aby uzyskać hasło należy dopisać się do subskrypcji.

Danse Macabre

Pod 12. rozdziałem Micah można znaleźć streszczenie Danse Macabre -na prośbę czytelnika.

Status tłumaczenia: tłumaczenie zawieszone