Przewodnik po świecie duchów i demonów

Przewodnik po świecie duchów i demonów. Grafika cyfrowa, techniki mieszane.

Przewodnik składa się z serii 23 grafik wykonanych przy użyciu techniki cyfrowej, każda o formacie: 41 cm x 38 cm.

Cykl jest swego rodzaju przewodnikiem po ścieżce poprzez różne mitologie świata i jej wytwory. Jest on dopełnieniem moje drugiej pracy artystycznej o tytule: „Elementarz. Po świecie duchów i demonów.” W całości praca przedstawia przekrój wierzeń religijnych i charakterystykę stworzeń mitologicznych. Pokazują one, że pomimo odległości dzielącej różnorodne kultury, posiadają one elementy wspólne lub do siebie zbliżone, chociaż rozwijały się one niezależnie od siebie. Wiara towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów, a jej sedno pozostaje niezmienne, jest ona oparta na systemie personifikacji, alegorii oraz symboliki, które wyrażają stosunek człowieka do otaczającego go świata. Na podstawie przedstawień stworzeń i bogów wywodzących się z różnych mitologii i wierzeń chcę zwrócić uwagę na relacje człowieka ze światem mitycznym.  Przy użyciu technik cyfrowych pragnę zderzyć tradycyjne wierzenia ze współczesnością, aby zwrócić uwagę na wpływ jaki mitologia wywiera na teraźniejszość.