Semi-realizm portret

Portret semi-realistyczny
Małe ćwiczenia semi-realizm, 5 roboczogodzin.
luźno potraktowana refka: https://www.deviantart.com/marcinwuu