Przegląd Początków Grafiki

Początki Grafiki

Prehistoria –powstają obrazy jako odbicie jakiejś matrycy.

Sztuka Egiptu– druk, odcisk matrycy; bloczek celindrowy przetłaczany przez głowicę.

Grafika była uznawana za gorszą od malarstwa, architektury i rzeźby.

Malarstwo było najdoskonalszą formą sztuki. Grafika była niezauważona, rozwijała się w cieniu, pełniła funkcję reprodukcyjną.

Grafika zapoczątkowała dopiero w średniowieczu. Nastąpił zwrot technologiczny, zastąpiono pergamin papierem. Był to tani i powszechny sposób rozprzestrzeniania informacji graficznej.

Wynalezienie papieru poł. XII w. ok. 1150r.

Druk wypukły, drzeworyt wzdłużny: naśladowanie malarstwa. Nie był powiązany z artystycznym przekazem, miał za zadanie trafić pod strzechy. Obraz był dostosowywany do niewykształconych odbiorców. Nie dbano o środki, liczyła się czytelność i przekaz. Funkcjonalność i pragmatyzm. Tematyka religijna. Motywy pasyjne, wizualizacje świętych.

Druk książkowy: znaczenie ilustracyjne; najpierw książka blokowa, a potem książka Gutenberga.

Pejzaż miejski: pojawiają się nowe, nie poruszane wcześniej tematy.

Techniki:

  • Ołowioryt- wypukło druk, początek grafik metalowych.
  • Grafika puncowana.
  • Drzeworyt wzdłużny.
  • Miedzioryt- technika Niello (obraz na blasze, zamiast odbitki).
  • Klasyczny Miedzioryt (sztych).
  • Aquaforta.

Grafika autonomizuje się jako wypowiedź artystyczna w 1497r. – 1498r.

Drzeworyt wzdłużny zostaje z czasem wyparty przez drzeworyt światło-cieniowy.

Miedzioryt dojrzały – XV w.

Najbardziej zaawansowane warsztatowo miedzioryty 1512r. – 1513r. autorstwa Albrechta Dürera. Majestatyczne dzieła autorskie.

Grafika średniowieczna trwała w konwencji; jeżeli coś było dobre, należało to powielać, a nie zmieniać.

Grafika reprodukcyjna, a plagiat. Pierwszy proces o prawa autorskie miał miejsce przed senatem weneckim, Marcantonio Raimondi skopiował cykl grafik Dürera „z życia Marii” wraz z podpisem. Senat stwierdza, że można kopiować (reprodukować) grafiki, jednak nie można kopiować podpisu.

Grafika była traktowana jako sztuka masowa.  Podejmowała tematy zbyt haniebne dla malarstwa.

Grafikę dzielimy:

  • Grafika autorska.
  • Grafika reprodukcyjna.
  • Grafika drukarska.